Tuyển thợ cơ khí gấp (liên tục)

Tuyển thợ cơ khí gấp (liên tục)

Nguyễn Đức Toàn 01/09/2017

Nội thất T79 cần tuyển gấp thợ cơ khí - Số lượng: 5 người - Yêu cầu: + Có chuyên môn về hàn Mig. Sử dụng thành thạo máy hàn mig. +Có chuyên môn về khuôn mẫu, lên được đồ gá. Đọc thành thạo bản vẽ....